Geen events omwille van Corona, volg onze website voor updates!

  • Project residentie I def
Terug naar overzicht

Residentieplek

Fantasievol Tiny House

Met dit creatie project had Bolwerk twee doelen voor ogen. In het atelier de uitdaging aangaan om een tiny house te bouwen met ecologische materialen, en op de site een accommodatie uitbouwen voor externe collectieven of individuele kunstenaars om in Bolwerk te resideren.

Ecologisch bouwen

De bouwsector heeft een grote invloed op de kwaliteit van onze gezondheid en onze omgeving.


Gezondheid

We brengen gemiddeld 85 à 90 % van onze tijd (slapen inbegrepen) binnen door. Waarvan ongeveer 70 % in ons eigen huis. Vaak denken we dat de vervuiling binnen niet zo groot zal zijn als bijvoorbeeld buiten in de stad tussen het verkeer. Dat is echter niet altijd zo eenduidig. Voor een aantal stoffen is de vervuiling in huis juist groter dan buiten.


Milieu

De bouwsector verbruikt wereldwijd rechtstreeks 40 à 50 % van de grondstoffen. De bouwsector in ons land levert daarbovenop van alle sectoren de zwaarste milieubelasting vergeleken met de meubelindustrie, elektrische apparaten, detergenten, cosmetica, transport, informatietechnologie, papier, verpakkingsindustrie en textiel. Het verwarmen van woongebouwen veroorzaakt meer dan 25 % van de CO₂-uitstoot in Vlaanderen.


Redenen genoeg om te werken aan gezonder en meer milieuverantwoord bouwen en wonen.


Tiny House

De Tiny House movement is ontstaan in Amerika, als antwoord op de crash van de huizenmarkt door de bankencrisis. Mensen raakten hun huizen kwijt en starters konden moeilijker aan een woning komen. De behoefte aan betaalbare en flexibele woonvormen zorgde ervoor dat mensen hun eigen huisjes gingen bouwen. Om de wetgeving die eisen stelt aan de minimale afmetingen van huizen te omzeilen kwam men op het idee om huizen op trailers te bouwen.

Inmiddels doet de term Tiny House bij iedereen een belletje rinkelen. Maar er bestaan nog vaak misverstanden over wat deze woonvorm is en wat de filosofie die erachter schuil gaat precies inhoudt.


Een definitie van Tiny House

Er circuleren veel verschillende definities. Bolwerk vindt de onderstaande definitie waardevol: een Tiny House is een primaire, volwaardige woning op kleine schaal. Bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een Tiny House is max. 50 m², idealiter (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd, functionerend als full-time bewoonde woning. Mobiel zijn is daarbij geen voorwaarde maar vaak een middel. Volledig off-grid zijn is een mogelijkheid maar geen eis.


Habitat Léger

Sinds 1 september 2019 is Habitat Léger (o.a. Tiny Houses maar ook yurts, woonwagens, chalets en caravans) officieel erkend binnen de Waalse Wooncode. Een mijlpaal en het resultaat van een lange campagne gevoerd door Le Réseau brabançon pour le Droit au logement (RBDL). Ze brachten in 2016 een interessante en mooi vormgegeven publicatie uit met reflecties over de culturele en juridische erkenning van Habitat Léger.

  • Project residentie II def
  • Project residentie III def
  • Project residentie IIII def

IN BOLWERK

Vertrekpunt voor Bolwerk's Tiny House was een afgedankte foorwagen van een koppel uit Wallonië. De wagen werd volledig gestript, enkel het stalen geraamte bleef behouden. Voor de heropbouw pasten we het diverse ecologische materialen toe zoals kalkhennep, kalei, cellulose en kurk. Ramen en deuren uit afbraak werden aangepast. Met gerecupereerde materialen richtten we de woonwagen in. Kers op de taart: een groendak!

  • Project residentie IV def
  • Project residentie V def
  • Project residentie VI def
  • Project residentie VII def

TIJDENS DE OMBOUW

  • Project residentie VIII def
  • Project residentie VIIII def

FICHE

Periode 2017 - 2020
Foto's kleur © Cramakamarky
Foto's zwart wit © Bolwerk